Astudiaethau Achos

Peter Loxdale

Fferm Castle Hill ger Aberystwyth 

Sam Kenyon

Fferm Glanllyn, Llanelwy, Sir Ddinbych

John Warburton Lee a Trystan Edwards

Gilar, Gogledd Orllewin Cymru

Richard a Lyn Anthony

Fferm âr, Bro Morgannwg

Gareth Wyn Jones

Tyn Llwyfan, ger Llanfairfechan, Gwynedd

Dafydd Wynne Finch a Carwyn Rhys Davies

Fferm Cefnamwlch, ger Tudweiliog