Skip to content

Welcome / Croeso

7 llwyddiant allweddol mewn 7 mlynedd

Twf o un aelod o staff yn 2017 i dîm o 7 yn 2023 

6 gwaith yn fwy o adar y gaeaf o ganlyniad i brosiect adar ffermdir EIP

Crewyd 4.4km o wrychoedd newydd ym mhrosiect SMS Bro Cors Caron 

Derbyniwyd £1 miliwn ar gyfer prosiect Cysylltu Gylfinir Cymru 

Sefydlwyd a chynhaliwyd 2 Ffair Gêm

Cwblhawyd 4 prosiect ymchwil, gyda 2 brosiect newydd wrth waith

6 Pwyllgor Codi Arian GWCT – yn trefnu digwyddiadau ar hyd a lled Cymru drwy gydol y flwyddyn