Gweithwyr Cadwraethol

Arloesi ffermio sy’n cynyddu bioamrywiaeth gyda’n gilydd

Cydweithio â Gweithwyr Cadwraethol y genedl (ffermwyr, tenantiaid, porwyr a gwirfoddolwyr) gan gefnogi ymdrechion cadwraethol i adfer rhywogaethau sydd dan fygythiad

Home

Beth yw Cymuned Ffermio GWCT Cymru?

Heddiw, mae llywodraethau’n gofyn i ffermwyr fynd i’r afael â’r argyfwng deuol brys o’r lleihad mewn bioamrywiaeth a chynhesu byd-eang. Bydd Cymuned Ffermio GWCT yn darparu llwyfan i aelodau rannu syniadau ar arferion gorau, a darparu tystiolaeth ‘llawr gwlad’ i Lywodraeth Cymru sut y gall ffermio sicrhau ffyrdd gwell ar gyfer dal carbon a mwy o fioamrywiaeth ar yr un pryd â sicrhau diogelwch bwyd i’r genedl.

Pwy yw y GWCT?

Rydym yn elusen gyda hanes hir o waith ymchwil ac yn cyhoeddi astudiaethau gwyddonol yn ymwneud â rheoli tir. Rho hyn sail i’n gwasanaeth cynghori ar gyfer ffermwyr, stadau saethu a pherchnogion afonydd.

Dros yr 80 mlynedd ddiwethaf rydym wedi meithrin perthynas ddibynadwy â rheolwyr tir lle rydym yn cydnabod eu hangen i redeg busnesau gwydn. Gyda’n gilydd rydym yn gweithio ar ffyrdd y gallant sicrhau mwy o fioamrywiaeth o’r tir y maent yn ei reoli.

Sut allwch chi helpu?

Mae GWCT wedi datblygu ‘Siarter Fferm’ sydd yn nodi ein hamcanion a sut y credwn y gallwn eu cyflawni. Drwy ymuno â’r fenter Cymru gyfan hon, gallwch chwarae rhan bwysig yn y gwaith o greu dyfodol disglair ar gyfer ffermio a rhywogaethau sydd dan fygythiad fel y gylfinir, yr ysgyfarnog, y draenog a’r bras melyn.

Facebook @GWCTCymru

Facebook Pagelike Widget