Skip to content

Croeso

Helo Elin Thomas ydw i, Swyddog Amaeth a Chadwraeth GWCT Cymru. Fi sydd yn arwain Cymuned Ffermio GWCT Cymru.

Mae cymuned ffermio GWCT Cymru yn blatfform ar gyfer ffermwyr Cymru sy’n frwdfrydig i wrthdroi dirywiad mewn bioamrywiaeth, ochr yn ochr hefo rhedeg busnes amaethyddol proffidiol. Mae’n blatfform gwerthfawr i arddangos sgiliau, profiadau a gweithredoedd mae ffermwyr yn eu gymryd i gefnogi bioamrywiaeth a hybu cadwraeth. Gyda hyn, rydym yn gobeithio bod hyn yn rhoi llais i ni a’n ffermwyr i roi neges bwerus i Lywodraeth Cymru.

Ein blaenoriaeth ni ydi sicrhau fod ffermwyr yn wraidd i’r weithred o lunio polisïau amaeth-amgylchedd. Mae hyn yn gyfle i ddangos fod ffermwyr yn fodlon cymryd rhan mewn prosiectau a gweithredodd i wella’r amgylchedd a chefnogi bioamrywiaeth a chadwraeth, ond mae angen pwysleisio ar angen am gymorth i wneud hyn, yn wybodaeth ac yn ariannol.

Fydd hyn yn gyfle i gyfnewid a rhannu gwybodaeth, partneru i addasu a theilwra mesurau amgylcheddol a chadwraeth, a chydweithio er mwyn adfer natur . Ag yn bwysicach nag oll, mae’n gyfle i’n ffermwyr rannu eu llais gyda ni. Gallwch ddarganfod mwy am amcanion y siarter ffermio ar gyfer y gymuned isod.

Rydym yn mawr obeithio y byddwch yn ymuno hefo’n cymuned ffermio heddiw.

Manylion Cyswllt

Ebost: ethomas@gwct.org.uk

Rhif Ffôn F: 07394 800299

Ymunwch â’r Gymuned Ffermio

Dysgwch fwy am Gymuned Ffermio GWCT Cymru, dysgwch beth ydyw a beth allwch chi ei gyflawni drwy ymuno heddiw

Darganfyddwch fwy am siarter Cymuned Ffermio GWCT Cymru

Darllenwch astudiaethau achos cymuned ffermio GWCT Cymru

Gwyliwch Fideos Cymuned Ffermio GWCT Cymru, darganfyddwch sut y gall ffermio a chadwraeth fynd law yn llaw i greu Cymru fwy bioamrywiol