Jon Yeomans

Ger Trenewydd yn Sir Drefaldwyn, mae John Yeomans a’i deulu yn rhedeg fferm da byw cymysg ble maent yn treialu amrywiaeth o dechnegau i wella iechyd eu pridd. Ar y cyd â hyn, maent wedi addasu’r ffordd y maent yn rheoli nifer o gynefinoedd ar eu fferm er budd bywyd gwyllt lleol.