Jon Yeomans

Ger Trenewydd yn Sir Drefaldwyn, mae John Yeomans a’i deulu yn rhedeg fferm da byw cymysg ble maent yn treialu amrywiaeth o dechnegau i wella iechyd eu pridd. Ar y cyd â hyn, maent wedi addasu rheolaeth o’r nifer o gynefinoedd ar eu fferm i gefnogi bywyd gwyllt lleol.