Skip to content

Wedi gweld gylfinir – ICA 9 Sir Drefaldwyn

Mae Cysylltu Gylfinir Cymru yn brosiect partneriaeth sy’n cefnogi Gylfinir sy’n bridio ar draws Tirwedd Cymru. Heb gymorth gan y gymuned leol a thirfeddianwyr a’r gymuned ffermio Gymreig efallai na fydd Gylfinir yng Nghymru yn cael eu hachub!

Gallwch chi helpu! Ydych chi’n meddwl eich bod chi wedi clywed neu weld gylfinir? Ydy Gylfinir yn nythu ar eich tir?

Os ydych chi wedi gweld neu glywed gylfinir yng Nghymru yn un o’r Ardaloedd Gylfinir Pwysig (ICA’s) hoffem glywed gennych. Cwblhewch y ffurflen syml isod a helpwch i achub ein Gylfinir Cymru cyn ei bod hi’n rhy hwyr.

Preifatrwydd a Diogelu Data – Bydd yr holl fanylion a gyflwynir yn cael eu prosesu yn unol â Pholisi Preifatrwydd GWCT.

Bydd manylion personol, gan gynnwys gwybodaeth gyswllt, ond yn cael eu defnyddio i drafod y Gylfinir yr ydych wedi ei gweld. Ni fydd y lleoliadau yr ydych wedi gweld y gylfinir yn cael eu datgelu i drydydd parti oni bai bod caniatâd yn cael ei roi.